HACCP vloeren

Download deze informatie over HACCP vloeren als PDF

Sinds december 1995 geldt voor elk bedrijf dat voedingsmiddelen bereidt, verwerkt, behandelt, verpakt, vervoert, opslaat of verhandelt de verplichting heeft het eigen voortbrengingsproces dusdanig onder controle te brengen dat de veiligheid van de producten is gewaarborgd. Dit borgingssysteem moet gebaseerd zijn op de beginselen van HACCP,

Hazard Analysis Critical Control Points

Hazard

Hazard staat voor een mogelijk gevaar of risico dat in voedsel aanwezig zou kunnen zijn en mogelijk schadelijke gevolgen kan hebben voor de consument. Bijvoorbeeld bacteriën, virussen, schimmels, hout, steentjes, glas, bestrijdingsmiddelen, etc.

Analysis

Analysis staat voor het analyseren van de mogelijke Hazards in de proceslijn.

Critical Control Point

Na de analyse worden er in het proces specifieke punten (Critical Control Points) aangeduid welke gecontroleerd en beheerst moeten worden. HACCP betekent voor bedrijven dat ze zelf aangeven waar en in welke fase van hun voortbrengingsproces er gevaren voor de gezondheid van de consument zouden kunnen ontstaan. Vervolgens moet men een borgingssysteem opzetten zodanig dat de geïdentificeerde risico’s beheerst worden. HACCP betekent feitelijk een procescontrole en beheersing van gezondheidsrisico’s. Of uw HACCP systeem zal leiden tot het gewenste product, zal beoordeeld worden door de IGB/KvW (Inspectie Gezondheidsbescherming/Keuringsdienst van Waren) of de RVV (Rijksdienst voor de keuring van Vlees en Vee).

HACCP vloeren

In artikel 14 van de Warenwet staat dat vloeroppervlakken in bedrijfsruimten:

  • In goede staat moeten verkeren.
  • Goed reinig baar moeten zijn.
  • Goed desinfecteer baar moeten zijn.

Diamond Flooring kunstharsvloeren sluiten hier prima op aan.

Een kunstharsvloer is namelijk naadloos, vloeistofdicht, vlak, slag-, stoot- en slijtvast.

Door deze eigenschappen krijgen fysische en chemische verontreinigingen nauwelijks kans om zich te hechten aan de vloer. Hierdoor zijn de vloeren zeer goed reinig baar. Diamond Flooring kunstharsvloeren kunnen zelfs uitgevoerd worden met “holle” plinten zodat ook lastige hoekjes en randen goed reinig baar zijn.

Onderhoud

Een beschadiging in een Diamond Flooring kunstharsvloer is snel en naadloos te repareren. Om uzelf te verzekeren van regelmatige controle van de vloer op voorgenoemde eigenschappen, kunt u een onderhoudscontract af laten sluiten. Want bij een vloer hoort een stukje zorg: slijtage en beschadigingen dienen in een vroeg stadium te worden onderkend en te worden gerepareerd.

Referentievloeren

Klik hier voor een selectie van door Diamond Flooring aangelegde HACCP vloeren.

Download deze informatie over HACCP vloeren als PDF

Scroll to top
× App ons!